http://taimanusaya.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
« October 2015»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
เกี่ยวกับสาขา
หลักสูตร
Menu
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
หน้าแรก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/10/2008
ปรับปรุง 24/03/2010
สถิติผู้เข้าชม91,060
Page Views107,507
iGetWeb.com
เว็บสำเร็จรูป ทำเว็บ สร้างเว็บ
 

หลักสูตรระยะสั้น (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)

หลักสูตรระยะสั้น (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)

 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 8 เดือน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ความเป็นมา
    โครงการหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 8 เดือน ได้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ.2549 โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินงานเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน  เพื่อจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ โดยมีโครงการนำร่องรุ่นที่ 1 ได้เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จนทำให้ผู้เข้าอบรมต้องการให้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่อเนื่องอีก 4  เดือน จนกระทั่งในปีพ.ศ.2550 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือนและหลักสูตรระยะสั้นต่อเนื่อง 4 เดือนให้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 8 เดือนเพื่อความเหมาะสมในการพัฒนาความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำทักษะภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารและสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยต่อไป

เป้าประสงค์ของการอบรม 
    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำทักษะภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม และนำความรู้พื้นฐานไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยได้

เนื้อหาหลักสูตร และจำนวนชั่วโมงในการอบรม
    ระยะเวลาเรียน 8 เดือน จำนวน 960 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจำนวน 840 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 30 ชั่วโมงและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานที่จำนวน 120 ชั่วโมง


เนื้อหาของหลักสูตรในชั้นเรียน
    ความรู้เกี่ยวกับเสียงและอักษรภาษาไทย                            30  ชั่วโมง
    การประสมอักษร การอ่านการเขียนคำไทย                          138  ชั่วโมง
    การเรียบเรียงถ้อยคำและประโยคภาษาไทย                          36  ชั่วโมง
    การพูดการฟังภาษาไทยเพื่อการสื่อสารชีวิตประจำวัน                    210  ชั่วโมง
    การฟังพูดภาษาไทยเพื่อแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อ   210  ชั่วโมง
    การอ่านย่อหน้าและเรื่องเล่า                                    30  ชั่วโมง
    การอ่านบทความ งานเขียนแสดงทัศนะ                             30  ชั่วโมง
    การอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ                                   45  ชั่วโมง
    การเขียนย่อหน้า เรื่องเล่าที่ให้ข้อมูลความรู้โดยทั่วไป                     45  ชั่วโมง
    การเขียนบทความ งานเขียนแสดงทัศนะ                             45  ชั่วโมง
    การเขียนงานเขียนเชิงวิชาการ                                   21  ชั่วโมง

กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานที่
    -กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย
    -กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม
    -กิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
    -กิจกรรมงานเลี้ยงร่วมกับนักศึกษานานาชาติ

 
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ
By เว็บไซต์ของสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.  
Copyright 2005-2015 All rights reserved.
view